Collectief Veluwe

Op 15 januari 2015 is het Collectief Veluwe opgericht. Het Collectief wordt gevormd door de volgende agrarische natuurverenigingen:

  • Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom te Vaassen
  • Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust te Oosterwolde
  • Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg te Nijkerk
  • Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee te Leusden
  • Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld te Bennekom

Ook LTO Noord maakt deel uit van het Collectief.

Het Collectief Veluwe speelt een centrale rol in het vernieuwde stelsel  van het agrarisch  natuur- en landschapsbeheer (ANLb 2016). Het Collectief vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die via subsidiebeschikkingen door aan de deelnemers.

De agrarische natuurverenigingen  blijven belangrijk in de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het Collectief  voeren zij een deel van de werkzaamheden uit, zoals het onderhouden van de contacten met de deelnemers en de werkzaamheden rond het afsluiten van de contracten.

Voor het meest recente nieuws klikt u op Actueel.