Beheereenheden intekenen in perceelregistratie RVO.nl

Deelnemers die via Collectief Veluwe deelnemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) hoeven, in tegenstelling tot SNL-a, geen betaalverzoek in te dienen met de Gecombineerde Opgave. Een correcte perceelregistratie bij RVO.nl is wel voorwaarde voor uitbetaling van de vergoeding. De verantwoording van het correct intekenen ligt bij u als deelnemer. Via onderstaande informatie willen wij u wel zo goed mogelijk informeren hierover.

Betaalverzoek
Agrarisch grondgebruikers die een SNL-Agrarisch natuurbeheerpakket (SNL-a) hebben, moeten jaarlijks een betaalverzoek indienen via de Gecombineerde Opgave. Voor de beheereenheden met beheer via ANLb (dus via het collectief) hoeft u géén betaalverzoek in te dienen. Als collectief regelen wij dat voor onze deelnemers, en verzorgen wij de betaling aan u.

Er is dus een strikte scheiding tussen de regeling SNL-a (buiten het collectief om), en het ANLb via het collectief.

Wel intekenen
De beheereenheden ANLb moeten wel worden ingetekend in de perceelregistratie van RVO.nl (‘Mijn percelen’). Voor een aantal percelen zult u dat  vanzelf doen wanneer deze van belang zijn voor uw betalingsrechten. Daarbij is het nu ook nodig om de landschapselementen als ‘percelen’  in te tekenen.

Indien percelen met een ANLb-beheerpakket niet zijn ingetekend in ‘Mijn percelen’, ontvangen wij als collectief geen vergoeding voor het gevoerde beheer. Dat betekent vervolgens ook dat wij u geen beheervergoeding kunnen uitkeren. Daarom is het correct intekenen van de ANLb-percelen in ‘Mijn percelen’ van belang. Dit gaat erg eenvoudig: u kunt de door het collectief ingetekende ANLb-percelen eenvoudig overnemen in uw perceelsregistratie.

Via dit YouTube filmpje kunt u zien hoe u de intekening van een perceel kunt overnemen zoals deze door Collectief Veluwe voor de ANLb is ingetekend.

Gecombineerde Opgave
De percelen die als perceel zijn ingetekend in ‘Mijn Percelen’ komen in de Gecombineerde Opgave in beeld. In het kader van de ANLb hoeven bij deze percelen geen extra gegevens te worden ingevuld.