Deelname Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Via deelname aan het ANLb dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in het gebied van het Collectief Veluwe. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor, als ze bij dit Collectief zijn aangesloten.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLb of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u zich tijdens de jaarlijkse voorintekening melden bij ons collectief.

Kijk voor de voorwaarden, mogelijkheden en vergoedingen op deze website onder het kopje “Beheerpakketten”.

Vragen die u zichzelf van tevoren al kunt stellen zijn:

1. Zijn uw percelen begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan?

2. Kunt u zich vinden in de voorwaarden die bij de mogelijke beheerpakketten horen? In de beheerpakketten staan alle beheermaatregelen beschreven met de bijbehorende pakketvoorwaarden. Hier moet u zich aan houden wanneer u daadwerkelijk een beheercontract met ons wil afsluiten.

Nadat u dit eerst zelf heeft bekeken, kunt u contact opnemen met de Veldcoordinator van de Agrarische natuurvereniging in uw gebied:

  • Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom te Vaassen
  • Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust te Oosterwolde
  • Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg te Nijkerk (BAO)
  • Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee te Leusden
  • Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld te Bennekom