Mogelijkheden deelname ANLb

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in Nederland wordt geregeld. Met ANLb dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLb of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u zich tijdens de jaarlijkse voorintekening melden bij ons collectief. We vragen u vooraf zelf te checken of u kunt voldoen aan de randvoorwaarden voor deelname:

 1. Zijn uw percelen begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan?
 2. Kunt u zich vinden in de voorwaarden die bij de mogelijke beheerpakketten horen?

Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe u dit kunt bepalen en waar u deze informatie kunt vinden:

Stap 1: Ga naar de website van de provincie Gelderland en check of uw percelen, randen en/of landschapselementen binnen de begrensde Leefgebieden liggen van het Natuurbeheerplan.

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie de beleidskaders aan voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): in welke gebieden subsidie in principe mogelijk is, en welke doelsoorten het ANLb moet ondersteunen.

 • Ga naar http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_natuurbeheerplan
 • Vink het vakje “Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer” aan en Categorie Water (links in beeld). Rechts in beeld ziet u dan de legenda met de vier leefgebieden en Categorie Water.
 • Zoom in naar uw gebied.
 • Wijzig eventueel de ondergrond naar Luchtfoto om uw percelen beter te kunnen zien.
 • Vallen uw percelen/randen/landschapselementen NIET binnen een Leefgebied? Dan kunt u helaas niet meedoen met het ANLb.
 • Vallen uw percelen/randen/landschapselementen WEL binnen een Leefgebied? Ga dan verder met stap 2.

Stap 2: Bekijk de Beheerpakketten:

In de beheerpakketten staan alle beheermaatregelen beschreven met de bijbehorende pakketvoorwaarden. Hier moet u zich aan houden wanneer u daadwerkelijk een beheercontract met ons wil afsluiten.

 • Klik hier om het document “Overzicht beheerpakketten” te downloaden.
 • Zoek het beheerpakket op waarin u geïnteresseerd bent.
 • Neem de voorwaarden en beheereisen goed door.
 • Voldoen uw percelen/landschapselementen/randen aan de voorwaarden en kunt u zich vinden in de gestelde beheereisen? Dan kunt u mogelijk meedoen met het ANLb. Ga dan verder naar stap 3.

Stap 3: Neem contact op met de coördinator van uw eigen agrarische natuurvereniging:

De formele voorintekening voor het beheerjaar 2018 is nog niet gestart. Heeft u bovenstaande stappen gevolgd en wilt u basis daarvan mee doen, of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw lokale agrarische natuurvereniging.

Combinatie ANLb beheerpakket en gewascode

Grond waarvoor u ANLb aanvraagt, registreert u ook in ‘Mijn percelen’ bij RVO. In de Tabel combinatie gewascode en pakketcode ANLb (excel) ziet u welke gewascodes zijn te combineren met de verschillende ANLb-pakketcodes.