In memoriam Flip Nijhoff

Actueel

Deze week kregen we het verdrietige bericht dat Flip Nijhoff uit Elburg is overleden. Flip was voorzitter van de ANV Randmeerkust en een gepassioneerd weidevogelbeschermer in dit gebied. Twee jaar geleden trad hij als penningmeester toe tot het bestuur van collectief Veluwe. We kennen Flip als iemand die altijd kansen en uitdagingen zag. Met veel energie ging hij aan de slag met de voor hem nieuwe taken voor financiën en communicatie. Hij wist mensen te motiveren en ging altijd voor de samenwerking. Naast zijn bestuurlijke rol bleef hij vooral een weidevogelbeschermer in hart en nieren. Hij was veel in het veld te vinden om de vogels te beschermen. Tegelijk was hij communicatief sterk en wist het verhaal van de weidevogels ook naar de buitenwereld altijd enthousiast en positief te presenteren.

Na het bericht van zijn ziekte droeg Flip bewonderenswaardig kalm en met veel verantwoordelijkheidsgevoel zijn taken over aan anderen. Tegelijk bleef hij ook tijdens zijn ziekte betrokken en via telefoon, app en mail meedenken over de ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer. Veel te snel verliezen we in Flip een kundig bestuurder en weidevogelbeschermer. Maar vooral een bijzonder prettige persoon om mee samen te werken. Het afscheid nemen is helaas moeilijker door de veiligheidsmaatregelen die dit voorjaar gelden. We wensen de familie en naasten van Flip veel sterkte bij de verwerking van het verlies in deze moeilijke tijd.