Meldingsformulier uitgevoerd beheer

Als u het gecontracteerde beheer heeft uitgevoerd, kunt u dit melden via onderstaand formulier.

Alleen gebruiken na groot onderhoud bij landschapsbeheer-pakketten (L9 t/m L29) en bij verspreiding van ruige mest (A7 – Ruige mest).

Meldingsformulier uitgevoerd beheer