Organisatie

Het Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe is opgericht in januari 2015 en bestaat uit een samenwerkingsverband van 5 Agrarische natuurverenigingen:

  1. Agrarische Natuur- en landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom te Vaassen
  2. Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust te Oosterwolde
  3. Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg te Nijkerk (BAO)
  4. Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee te Leusden
  5. Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld te Bennekom

Het Collectief Veluwe speelt een centrale rol in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het Collectief vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die via subsidiebeschikkingen door aan de deelnemers. Hiervoor moet het Collectief gebiedsbeheerplannen indienen bij de provincie Gelderland.

Bij het opstellen van gebiedsbeheerplannen is biodiversiteit en het behouden van bedreigde dier- en vogelsoorten een zeer belangrijk onderdeel. Het opstellen van de contracten met de deelnemers gebeurt door de veldcoördinatoren van de afzonderlijke agrarische natuurverenigingen.

De 5 agrarische natuurverenigingen zijn belangrijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, zoals realiseren van beheerscontracten, aansturen van de diverse vrijwilligers-groepen en (her) inrichting van het landschap.

Klik op één van de onderstaande logo’s van de betreffende agrarische natuurvereniging en verkrijg toegang tot hun eigen website.