Project Natuurinclusief boeren rond Veluwe van start!

ActueelFeaturedProjecten

Natuurinclusief werken op het agrarisch bedrijf wordt een steeds actueler thema. Veel agrariërs vragen zich af wat erbij komt kijken en wat de meerwaarde is voor het bedrijf. Daarom start Collectief Veluwe een kennisproject over natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusief boeren draait om het combineren van voedselproductie en natuurlijke systemen, van bedrijfsvoering en natuur, het gaat om het verwezenlijken van gesloten kringlopen en het gebruiken van de natuurlijke capaciteiten van bodem, water en biodiversiteit.

Meer weten over het project en natuurinclusief boeren? Klik hier.