Projecten

Naast het verzorgen van de subsidieregeling rondom de ANLb-regeling (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer), voert collectief Veluwe ook een aantal projecten uit. Deze draaien bijvoorbeeld om het overdragen van kennis ter bevordering van natuurinclusiviteit of focussen op het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Op dit moment lopen er drie projecten:

  1. Natuurinclusief Boeren rond de Veluwe
  2. GLB-pilot
  3. Vruchtbare Kringloop Gelderland