logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

money 4kantStichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert twee webinars over de financiering van natuurinclusieve landbouw en de bijdrage die burgers daaraan kunnen leveren. Een onderwerp waar steeds meer vraag naar is. Hier leest u meer over de webinar en hoe u zich aanmeldt

koeien in polder vierkantIs het u ook opgevallen? Er lopen minder koeien in de polder dan in vroeger jaren. 

Hoewel melkveehouders in Nederland hun koeien steeds meer weidegang geven, zien we dat er in de weidevogelgebieden nog niet veel rundvee loopt. Dat is jammer, want koeien in de polder zijn goed voor weidevogels. Beweiding geeft structuur aan het gras door de enigszins stuk gelopen zoden, er zijn meer grassoorten en pullen kunnen makkelijker een plek vinden om te schuilen. Bovendien zorgen koeienflatsen voor veel vliegen, die lekker zijn voor de weidevogelpullen. 

Kortom, wij willen meer koeien in de wei. Daarom hebben we voor aankomend seizoen extra regio-pakketten in het leven geroepen, met een vergoeding voor koeien buiten. Lees er meer over in de flyer. 

Bloemenrand gemengdDit seizoen bloeit er iets nieuws onder de zon: de nieuwe zaadmengsels voor de kruidenrijke akkerranden. In de gewijzigde samenstelling hebben we de belangrijkste ecologische, economische én esthetische doelen met elkaar verenigd. Lees hier meer over de aanpassingen.

In beeld

Lees hier meer over deze spookachtige verschijning op het boerenerf
Onlangs is Pieter Brouwer aan de bestuurstafel aangeschoven, lees zijn column