Agenda

WELKOM BIJ COLLECTIEF VELUWE

Collectief Veluwe is sinds 2016 de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor het werkgebied rondom de Veluwe heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ongeveer 700 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer.

Een informele avond over het thema met een presentatie en een veldbezoek op het gastbedrijf. Afsluitend een hapje en een drankje.
Meestal van 20:00 tot ongeveer 22:00
Op gastbedrijf
Opgave niet nodig! Via Nieuwsbrief?

Liever een uitgebreidere cursus? Of een korte basiscursus waarin alle onderwerpen aan bod komen?

In beeld

Lees hier meer over deze spookachtige verschijning op het boerenerf
Onlangs is Pieter Brouwer aan de bestuurstafel aangeschoven, lees zijn column