Akkerranden vormen een waardevol netwerk van groene verbindingen en zijn belangrijk binnen de natuurinclusieve landbouw.

Deze zomer en herfst hebben we bijeenkomsten in rondom de Veluwe, in deze praktijkleergang komen onder andere de volgende dingen aan bod:

  • De samenstelling van akkerrandmengsels  en de ontwikkeling van de akkerrandmengsels Collectief Veluwe
  • De voor en nadelen van verschillende soorten die in een akkerrand of in de directe omgeving daarvan te vinden zijn.
  • Akkerranden beheer als onderdeel van vergroening en het GLB
  • Functionele biodiversiteit: Hoe kan randenbeheer bijdragen aan verschillende natuur en landbouw doelen?

Rechts ziet u de geplande bijeenkomsten staan, heeft u interesse om aan te sluiten? Dat kan, klik dan op de link hieronder. 

Aanmelden